Regulamin klubu i współpracy

8 lutego 2020

Bardzo prosimy o zapoznanie się z dwoma regulaminami.

Pierwszy dotyczy przynależności do klubu HTF Ludwik Sikorski.

Drugi dotyczy współpracy z trenerem Ludwikiem Sikorskim.

Aby móc korzystać ze zniżek i przywilejów klubowicza, nalezy regulamin klubu dostarczyć podpisany do trenera.

Podobnie, jeśli chcesz brać udział w jakichkolwiek treningach pod okiem trenera Ludwika, należy wydrukować i podpisać regulamin współpracy.

REGULAMIN PRZYNALEŻNOŚCI DO HAPPY TRI FRIENDS Ludwik Sikorski

1.Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady klubu Happy Tri Friends Ludwik Sikorski (dalej nazywany HTF), oraz prawa i obowiązki jego członków uczestników oraz ich rodziców/opiekunów.

2.Każdy może zostać zawodnikiem HTF

3.Każdy zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć organizowanych przez HTF, jak i również wydarzeniach i spotkaniach niekoniecznie sportowych

4.Każdy zawodnik HTF może współpracować z dowolnymi trenerami i nie musi być podopiecznym Ludwika Sikorskiego

5. Zawodnik może korzystać ze wszystkich zniżek oferowanych przez klub, natomiast zabrania się udostępniania zniżek i kodów rabatowych osobom nie reprezentującym klubu

6. W klubie nie ma wpisowego, natomiast prosimy o składki przy dodatkowych eventach i wydarzeniach

7. Nie ma składki członkowskiej

8. Każdy zawodnik jest zobowiązany wpisywać na zawodach, w rubryce „klub” nazwę HTF Ludwik Sikorski

9. Jest możliwość wpisania drugiego klubu, ale prosimy o konsultację z trenerem

10. Jest BARDZO wskazane posiadanie stroju klubowego triathlonowego i/lub biegowego z logo HTF

11. Zalecamy posiadanie również strojów przed startowych, bluz, polówek i innych, które świadczą o identyfikacji z klubem

12. Jeśli posiadanie takiego stroju łączy się z dużym wyzwaniem finansowym dla zawodnika, prosimy o poinformowanie trenera

13. Zawodnicy proszeni są o jak najczęstsze, w miarę możliwości, udziały w wydarzeniach klubowych, ale także w akcjach związanych z projektem „Rób co należy”

14. Bardzo prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych i docenianie sukcesów kolegów i koleżanek z drużyny, nie tylko dając „lajka” przy swoich startach 😉

15. Jeśli to możliwe, w swoich postach ze startów oznaczajcie fanpage klubu HTF

16. Prosimy o śledzenie profili naszych partnerów, którzy wymienieni są na naszej stronie www.htf-lodz.pl Dzięki nim mamy zniżki i inne profity. Należy doceniać wszystkich, którzy towarzyszą nam w naszej sportowej drodze

17. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wysłania kilku słów o sobie i zdjęcia na naszą stronę internetową

18. Będąc członkiem HTF zgadzasz się na publikację swojego wizerunku zarówno na filmach jak i zdjęciach

19. Po każdych zawodach wysyłamy zdjęcia z zawodów do trenera. To dzięki mediom społecznościowym i naszej www łatwiej pozyskać sponsorów i zniżki, chociażby na starty

20. Dbamy o dobry wizerunek klubu

21. Na zawodach ZAWSZE przestrzegamy regulaminów. Nie draftujemy, nie oszukujemy itp. Kto draftuje, ten siusiak.

22. ZAWSZE pomagamy innym członkom HTF na zawodach. Wspieramy ich dopingiem, ale i wszystkim co koleżanki i koledzy mogą potrzebować (np. podanie picia, pożyczenie czegoś itp.)

23. Jak kończymy zawody, BARDZO wskazane jest pozostanie na nich i dopingowanie tym, którzy są jeszcze na trasie. Pozostanie czasem godzinę dłużej może komuś „uratować” start, dać kopa. Wspierajmy się! Podobnie z dekoracją. Dla kogoś to wyjątkowy moment i może warto czasem poklaskać 😉

24. Nie śmiecimy na zawodach, a jak mamy możliwość podnieść coś (typu puste opakowanie po żelu) i wyrzucić, to będzie pięknie

25. Nie można samemu robić ubrań, czy to startowych, czy codziennych, sygnowanych logiem HTF. Od tego mamy dwa sklepy, nad którymi pracowaliśmy dość długo. W wyjątkowych przypadkach, prosimy o kontakt

26. Prosimy, aby dołączyć do grup klubowych: HTF KLUB, HTF Ludwik Sikorski – grupa treningowa i do Messengera. Jeśli masz z tym problem, daj znać

Akceptuję powyższe punkty przynależności do Happy Ti Friends Ludwik Sikorski

…………………………………………    ……………………………….    ………………………………….

Czytelne imię i nazwisko             Pesel                            Data

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z TRENEREM LUDWIKIEM SIKORSKIM

 1. Zakup usług jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu
 2. Zawodnik nawiązując współpracę z Trenerem, deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uprawianie sportów i branie udziału w zawodach sportowych
 3. Płatności za treningi realizowane są z góry – w gotówce lub przelewem, bądź też po indywidualnym uzgodnieniu, raz w miesiącu
 4. Numer konta Trenera znajduje się w panelu zawodnika na stronie www.htf-lodz.pl
 5. Termin płatności za arkusze treningowe to dwa tygodnie od wysłania planu do zawodnika
 6. Jest bezwzględny zakaz udostępniania arkuszy osobom trzecim. Zakaz dotyczy również kopiowania i publikowania treści treningów (arkuszy)
 7. Zawodnik korzystający z arkuszy treningowych ma obowiązek wpisywania wszystkich startów w arkuszu startów udostępnionym przez Trenera w panelu zawodnika na stronie www.htf-lodz.pl
 8. Zawodnik musi poinformować Trenera o swoich urlopach, wyjazdach i innych sprawach mających wpływ na przebieg arkusza treningowego i współpracy
 9. Jeśli starty lub informacje o wyjazdach nie zostaną wysłane do Trenera lub nie zostaną wpisane do arkusza startów, arkusz treningowy nie będzie zmieniany po jego napisaniu
 10. Zawodnikowi przysługuje możliwość zmiany arkusza, na przykład ze względu na stan zdrowia lub sytuacje „życiowe”. Limit: dwie zmiany na czas trwania arkusza (4 tygodnie)
 11. Kontakt z Trenerem odbywa się za pomocą emaila, Messengera, telefonu lub WhatsAppa. Jest nielimitowany, aczkolwiek preferowany okres to: poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 20.00
 12. W sprawach pilnych i wymagających szybkiego działania, nie określa się widełek czasowych na skontaktowanie się
 13. Termin każdej usługi jest ustalany wspólnie przez Klienta i Trenera
 14. Zawodnik zgadza się na publikowanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach, które zostają zrobione lub nagrane w trakcie trwania treningu i zawodów sportowych
 15. Czas trwania treningu to 60 minut na basenie Zatoka Sportu oraz w Aleksandrowie Łódzkim
 16. W przypadku braku możliwości pojawienia się na treningu na basenie w Aleksandrowie Łódzkim należy odwołać go telefonicznie pod numerem telefonu +48 697519948 do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień treningowy
 17. Pakiet treningów na Zatokę Sportu to wejście na kolejne 10 treningów. Zawodnik, który nie może danego dnia pojawić się na treningu, może zaoferować trening osobom trzecim i wtedy opłata może być zwrócona Zawodnikowi przez osobę, która przychodzi na jej miejsce. O zmianie należy poinformować Trenera
 18. W przypadku odwołania treningu przez Trenera w tym samym dniu, jego realizacja musi odbyć się w innym terminie lub w trybie i formie dogodnej dla obu stron
 19. W przypadku spóźnienia klienta na usługę – czas usługi ulega skróceniu o czas spóźnienia. W przypadku spóźnienia trenera – czas usługi ulega wydłużeniu o czas spóźnienia
 20. Klient zobowiązuje się do wykonania treningów arkuszowych zgodnie z terminowością pakietów tj. 4 tygodnie. Wyjątkiem jest choroba lub uraz/kontuzja zawodnika lub sytuacja wymagająca przerwania treningów
 21. Klient zgadza się na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i na stronach www, w postaci zdjęć lub materiałów wideo robionych i nagrywanych w czasie treningów
 22. Klient zobowiązuje się poinformować Trenera o swoim aktualnym stanie zdrowia i możliwych sytuacjach, które mogą wpłynąć na przebieg treningu

……………………….……………………..          …………………….….……………………       …………………….

Czytelny podpis                                      Pesel                                                   Data